Đầu đo nhiệt độ chuẩn BEAMEX PRT

Đầu đo nhiệt độ chuẩn BEAMEX PRT

Model: RPRT-420-300, RPRT-420-230A, RPRT-660-300, RPRT-660-230A