KANOMAX 1550 1560

Máy đo tốc độ gió đa kênh KANOMAX 1550 1560

Model: 1550, 1560, 0962-00, 0963-00,...

Máy đo gió 4 kênh KANOMAX 1570

Model: 1570, 0962-00, 0963-00, 0965-00,...
Máy đo gió KANOMAX 6810

Máy đo gió KANOMAX 6810

Model: 6810, 6812, 6813, 6815
Máy đo gió KANOMAX 6036

Máy đo gió KANOMAX 6036

Model: 6036, 6036-0E, 6036-CE, Anemomaster
Máy đo gió KANOMAX 6501

Máy đo gió KANOMAX 6501

Model: 6501, 6531-2G, 6541-2G, 6561-2G,...

Máy đo mùi KANOMAX OMX

Model: OMX-SRM, OMX-ADM, OMX-TDM

Máy đo khí KANOMAX 2700

Model: 2700, 2710, 2750, 2700...