Tìm theo:

Camera hồng ngoại cố định Fluke RSE600

Model: FLK-RSE600 60Hz, FLK-RSE600 9Hz

Camera hồng ngoại cố định Fluke RSE300

Model: FLK-RSE300 60 Hz, FLK-RSE300...

Camera hồng ngoại Fluke TiX620

Model: FLK-TiX620 30 Hz, FLK-TiX620...

Camera hồng ngoại FLUKE TiX1000

Model: FLK-TiX1000 30 Hz, FLK-TiX1000...

Máy dò khí gas Fluke Ti450 SF6

Model: FLK-Ti450 SF6 60Hz,

Camera nhiệt Fluke TiX501

Model: FLK-TiX501 60 HZ, FLK-TiX501...

Camera hồng ngoại Fluke TiX580

Model: FLK-TiX580 60 Hz, FLK-TiX580...

Camera nhiệt FLUKE Ti401 PRO

Model: FLK-Ti401 PRO 60 Hz,...

Camera hồng ngoại FLUKE Ti480 PRO

Model: FLK-Ti480 PRO 60 Hz,...

Camera nhiệt FLUKE Ti300+

Model: FLK-Ti300+ 60 Hz, FLK-Ti300+...